Ενσύρματα - Ασύρματα Δίκτυα

Ένα δίκτυο υπολογιστών πολλαπλασιάζει τις επιδόσεις και τις δυνατότητες ενός μηχανογραφημένου συστήματος.

Οι πόροι των υπολογιστών διαμοιράζονται στο δίκτυο, επιτρέποντας έτσι τη μέγιστη αξιοποίησή τους. Στήνοντας ένα τέτοιο δίκτυο μπορούμε να έχουμε μόνο μία κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet, να μοιραζόμαστε αρχεία και φακέλους γρήγορα και εύκολα, να εκμεταλλευόμαστε όλους τους διαθέσιμους εκτυπωτές, να έχουμε πρόσβαση σε fax server και αρκετές ακόμα λύσεις.

Η SUBZERO παρέχει λύσεις δικτύων, τόσο τοπικών (στα όρια ενός κτιρίου) όσο και απομακρυσμένων (μεταξύ π.χ. δύο υποκαταστημάτων μέσω VPN), ενσύρματων και ασύρματων, από το στάδιο της μελέτης έως και την τελική λειτουργία του.

Αναλύοντας τις περιπτώσεις η SUBZERO παρέχει:

 

Τοπικά δίκτυα:

● Αυτοψία αναγκών επιχείρησης και σύνταξη μελέτης.

● Αυτοψία και μελέτη χώρου.

● Δομημένη καλωδίωση (εγκατάσταση καλωδίωσης, patch panel, rack).

● Έλεγχος καλωδίωσης.

● Εγκατάσταση και ρύθμιση switch, router κλπ.

● Ρύθμιση server και Η/Υ για ελεγχόμενη πρόσβαση στους πόρους του δικτύου.

● Ρύθμιση περιφερειακών και άλλων συσκευών για δικτυακή χρήση.

● Εκπαίδευση προσωπικού.

 

Απομακρυσμένα δίκτυα: 

● Αυτοψία αναγκών επιχείρησης και σύνταξη μελέτης.

● Αυτοψία και μελέτη χώρων.

● Εγκατάσταση και ρύθμιση server για απομακρυσμένη ελεγχόμενη πρόσβαση.

● Εκπαίδευση προσωπικού

 

Σε όλες τις περιπτώσεις ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην ασφάλεια των δεδομένων. Επίσης είναι δυνατή η εγκατάσταση ασύρματου δικτύου, είτε εξ ολοκλήρου είτε σε συνδυασμό με το υπάρχον ενσύρματο, αποφεύγοντας έτσι την εγκατάσταση νέων καλωδιώσεων στο χώρο.

Η SUBZERO παρέχει, πέραν του αναγκαίου hardware, περιφερειακά που λειτουργούν μέσω δικτύου όπως δικτυακοί εκτυπωτές, κάμερες παρακολούθησης χώρου κλπ.