Επισκευή Υπολογιστών

 

Service Desktop PC
Service Desktop PC

Η επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών (σταθμών εργασίας και servers) αποτελεί μια από τις κύριες δραστηριότητες της εταιρίας μας.

 

Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης αφορούν τόσο στο επίπεδο υλικού (Hardware) όσο και στο επίπεδο λογισμικού (Software)

και έχουν στόχο την:

  • Προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού
  • Αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος σε περίπτωση βλάβης
  • Διασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης του εξοπλισμού.

Πιο αναλυτικά σας αναφέρουμε ότι η τεχνική υποστήριξη μπορεί να προσφέρεται είτε καλώντας μας , είτε με ετήσια σύμβαση συντήρησης.

Η αποκατάσταση της λειτουργίας λόγω βλάβης μπορεί να γίνει

  1. με επισκευή στο χώρο του Πελάτη εάν είναι εφικτό
  2. στο δικό μας χώρο μετά την παραλαβή του μηχανήματος από το χώρο σας.

Η διασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης του εξοπλισμού σας και κατ’ επέκταση της επένδυσης σας θα επιτευχθεί από την ποιότητα υψηλών προδιαγραφών των υπηρεσιών που προσφέρουμε και εγγυάται η εμπειρία και η τεχνογνωσία μας.