Επισκευή Laptop

Στην "SUBZERO Λύσεις Πληροφορικής" αναλαμβάνουμε την επισκευή σχεδόν οποιουδήποτε προβλήματος προκύψει με τον φορητό σας υπολογιστή.

Ο χρόνος επισκευής του laptop σας ποικίλει ανάλογα με το είδος της βλάβης, καθώς και από τη διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών που θα χρειαστούν. 

Για όλες τις επισκευές φορητών υπολογιστών δίνεται εγγύηση για το ανταλλακτικό που αντικαταστάθηκε ή επισκευάστηκε.

 

Οι βασικές υπηρεσίες που παρέχουμε είναι :

 

Αντικατάσταση Οθόνης Εγκατάσταση Windows Αφαίρεση Ιών Αντικατάσταση Σκληρού Δίσκου
Αντικατάσταση Οθόνης Εγκατάσταση Windows Αφαίρεση Ιών Σκληρός Δίσκος
Αντικατάσταση Πληκτρολογίου Αναβάθμιση Μνήμης Επισκευή Κάρτας Γραφικών Επισκευή Μητρικής Πλακέτας
Αντικατάσταση Πληκτρολογίου Αναβάθμιση Μνήμης Επισκευή Κάρτας Γραφικών Επισκευή Μητρικής Πλακέτας
Αντιμετώπιση Υπερθερμανσης Αντικατάσταση Βύσματος Τροφοδοσίας Επισκευή USB Θυρών Ανάκτηση Δεδομένων
Αντιμετώπιση Υπερθερμανσης Αντικατάσταση Βύσματος Τροφοδοσίας Επισκευή USB Θυρών Ανάκτηση Δεδομένων