ΤΕΣΑΕ

Η ΤΕΣΑΕ είναι Κέντρο Τεχνολογίας Πήγασος©, ως εκ τούτου ο Επιχειρηματικός Προορισμός της είναι να Διανέμει, Διαθέτει και Υποστηρίζει Προϊόντα ή Υπηρεσίες Τεχνολογίας Πήγασος© αλλά ακόμη και την ίδια την Τεχνολογία Πήγασος©.

Δημιουργεί (δηλαδή Αποτυπώνει, Αναλύει, Σχεδιάζει, Αναπτύσσει, Εφαρμόζει και Υποστηρίζει), Συστήματα Λογισμικού Ανοιχτής Τεχνολογίας και Ελεύθερου Κώδικα σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις των Επιχειρηματικών Οργανισμών τους οποίους στηρίζει.